Årsmøte 2017

Årsmøte i Strandvik og Vinnes Vassverk SA vert halde i Strandvik grendahus sundag 6. mai 2018 kl. 19.00.

Sakliste:

  • Val av møteleiar og 2 medlemmer til å skrive under møteprotokoll
  • Val av referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakliste
  • Årsmelding 2017
  • Rekneskap 2017
  • Val
  • Eventuelt

Vel møtt!

2018-04-22T22:04:25+00:00 22 april 2018|Aktuelt|