Tilknyting 2017-10-11T18:38:07+00:00

SØKNADSSKJEMA FOR TILKOPLING TIL VASSVERKET

All tilknyting til vassverket skal påvisast / avtalast med vassverket før arbeidet tek til.

Straffegebyr ved ulovleg tilknyting er for tida 8x årleg vassavgift.

Trykk for prisliste →

Namn / firma (søkjar)

Telefonnr.

E-post

Fakturaadresse

Tilkoplingsadresse

Grd. og bnr. for tilkopling

Vel type eigendom

Antall leilegheiter / type næring

Evt. kommentar