Prisar 2022-06-03T10:44:56+00:00

AVGIFTER GJELDANDE PR. 1. JANUAR 2020

Trykk for søknadsskjema for tilknytting →

Alle prisar er pr. år.

eks. mva. inkl. mva.
Årsabonnement pr. bueining*
Eks. bustad / hytte
kr 3 600,- kr 4 500,-
Del-abonnement
30% av hovudabonnement**
Eks. naust / garasje / anneks / utekran / basseng
kr 1080,- kr 1 350,-
Årsabonnement næring minimum kr 3 600,- minimum kr 4 500,-
Tilknytningsavgift pr. bueining* kr 36 000,- kr 36 000,-
Tilknytningsavgift pr. del-abonnement*** kr 36 000,- kr 36 000,-
Tilknytningsavgift næring Vurderast av styret i kvart tilfelle  Vurderast av styret i kvart tilfelle

For å unngå eiga årsavgift på ein bueining må krana plomberast av ein rørleggjar. Gebyr ved plombering på / av = faktura frå rørleggjar. I tillegg må ein betale dobbel årsavgift dersom bueininga vert kopla på att.

* Bueining = sjølvstendig husvære med kjøkken og bad/WC.

** Har naust / garasje / anneks kjøkken og bad / WC skal det betalast avgift som for ein bueining. Likeiens skal leigebuar med eige kjøkken, bad og toalett betala avgift som ein bueining.

*** Ved tilknytning på eige G/br.nr.