Prisar 2020-10-27T08:14:37+00:00

AVGIFTER GJELDANDE PR. 1. JANUAR 2020

Trykk for søknadsskjema for tilknytting →

Alle prisar er pr. år.

eks. mva. inkl. mva.
Årsabonnement pr. bueining*
Eks. bustad / hytte
kr 2 900,- kr 3 625,-
Del-abonnement
30% av hovudabonnement**
Eks. naust / garasje / anneks / utekran / basseng
kr 870,- kr 1 087,50
Årsabonnement næring minimum kr 2 900,- minimum kr 3 625,-
Tilknytningsavgift pr. bueining* kr 29 000,- kr 29 000,-
Tilknytningsavgift pr. del-abonnement*** kr 29 000,- kr 29 000,-
Tilknytningsavgift næring Vurderast av styret i kvart tilfelle  Vurderast av styret i kvart tilfelle

For å unngå eiga årsavgift på ein bueining må krana plomberast av ein rørleggjar. Gebyr ved plombering på / av = faktura frå rørleggjar. I tillegg må ein betale dobbel årsavgift dersom bueininga vert kopla på att.

* Bueining = sjølvstendig husvære med kjøkken og bad/WC.

** Har naust / garasje / anneks kjøkken og bad / WC skal det betalast avgift som for ein bueining. Likeiens skal leigebuar med eige kjøkken, bad og toalett betala avgift som ein bueining.

*** Ved tilknytning på eige G/br.nr.