Heim 2017-10-11T17:16:31+00:00

Strandvik og Vinnes Vassverk SA reinsker og distribuerer vatn frå vasskjelda Skåtavatnet
til husbruk, industri og annan bruk i bygdene Strandvik og Vinnes i Fusa kommune.

AKTUELT / PRESSEMELDINGAR

Søk etter lekkasje

19 februar 2015|

Vassverket har lekkasje på leidningsnettet som vil føre til at deira abonnementar mistar vatnet.

Dei har folk ute for å leite etter lekkasja, og den vert reparert så snart den er lokalisert.

Utspyling av leidningsnettet

28 januar 2015|

Utspyling av leidningsnettet vert gjennomført laurdag 31. januar kl. 09:00 – 17:00.

Arbeidet kan forbigåande gje brunt/partikkelhaldig vatn. Dei tilrår å la vatnet renne i 5 minutt dersom du etter spyling frå brunt vatn.

Bruk helst ikkje vaskemaskin medan dei spyler. Silar på vassinntak og spring bør gjerast reine etter spyling.

For informasjon medan arbeidet pågår, ring tlf. 480 99 503 eller 416 17 501.

Utspyling av leidningsnettet

6 september 2014|

Utspyling av leidningsnettet vert gjennomført i dag (laurdag 6. september) frå kl. 10:00 – 16:00.

Arbeidet kan forbigåande gje brunt/partikkelhaldig vatn. Dei tilrår å la vatnet renne i 5 minutt dersom du etter spyling frå brunt vatn.

Bruk helst ikkje vaskemaskin medan dei spyler. Silar på vassinntak og spring bør gjerast reine etter spyling.

For informasjon medan arbeidet pågår, ring tlf. 480 99 503 – 416 17 501.

MØTEREFERAT

VASSKVALITET