VIKTIG! Sjå etter lekkasje!

VIKTIG! Del vidare!

Bassenget i Skåtavatnet har minka drastisk med 10m3 i timen siste døgnet, og vil tømmast om dette fortsett!

Det går ca. 40 m3 vatn ut frå begge linjer akkurat no. Om du ser teikn på lekkasje eller noko anna unormalt med vatnet, ta øyeblikkeleg kontakt med Strandvik og Vinnes Vassverk SA på 480 99 503!

2017-10-06T18:22:19+00:00 24 januar 2016|Aktuelt|