Vasstilførsla vert stengd ein periode

Grunna søk etter lekkasjar vert vasstilførsla til Strandvik stengd ein periode frå kl. 23:00 fredag 29. januar, og nokre timar inn i natt til 30. januar.

Vassverket vil be alle med privat vassleidning knytta til vassverket å sjå etter små og store lekkasjar, og syta for at dei blir stoppa.

Vassverket vil også be om at eventuell frosttapping blir minka eller helst avslutta.

2017-10-06T18:19:57+00:00 26 januar 2016|Aktuelt|