Utspyling av leidningsnettet

Utspyling av leidningsnettet vert gjennomført laurdag 31. januar kl. 09:00 – 17:00.

Arbeidet kan forbigåande gje brunt/partikkelhaldig vatn. Dei tilrår å la vatnet renne i 5 minutt dersom du etter spyling frå brunt vatn.

Bruk helst ikkje vaskemaskin medan dei spyler. Silar på vassinntak og spring bør gjerast reine etter spyling.

For informasjon medan arbeidet pågår, ring tlf. 480 99 503 eller 416 17 501.

2017-10-06T18:16:28+00:00 28 januar 2015|Aktuelt|