Søk etter lekkasje

Vassverket har lekkasje på leidningsnettet som vil føre til at deira abonnementar mistar vatnet.

Dei har folk ute for å leite etter lekkasja, og den vert reparert så snart den er lokalisert.

2017-10-06T18:23:32+00:00 19 februar 2015|Aktuelt|