Problem med vassforsyninga

Det er framleis noko muffens med vassforsyninga til SOVV. Difor skal to operatørar ut i kveld (8. januar) for å søke etter lekkasjar. Høgdebassenget på Legland er tomt, truleg nettopp fordi det er ein stor lekkasje ein stad. Vatnet kan bli borte korte periodar mens me held på med ettersøkinga.

2017-10-06T18:26:00+00:00 8 januar 2014|Aktuelt|