Aktuelle saker

STRANDVIK OG VINNES VASSVERK

 

 

 

 

Årsmøte i Strandvik og Vinnes Vassverk SA

 

vert halde i Nesjaheimen på Vinnes

 

 

Søndag 7. Mai 2017 kl 19.00

 

 

 

 

Sakliste:

 

 

Val av møteleiar og 2 medlemmer til å skrive under møteprotokoll

 

Val av referent

 

Godkjenning av innkalling

 

Godkjenning av sakliste

 

Årsmelding 2016

 

Rekneskap 2016

 

Endring av vedtekter (Trykk for meir informasjon)

 

Val

 

Eventuelt

 

 

 

Vel møtt!

 

 

 

Styret i Strandvik og Vinnes vassverk SA